TOPlist

Řešené referenční projekty

V tomto seznamu naleznete vybrané referenční projekty řešené VAJN-Softem nebo mnou pod hlavičkou VAJN-Softu:

Ikona aplikace

KEV

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem prováděl rozšíření této aplikace o jednu novou webovou službu, která by byla schopná poskytovat ostatním aplikacím data podle rozšiřujících se požadavků z centrálního uložiště dat. Více ...

Ikona aplikace

VZT

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem pracoval na rozšíření funkčnosti jednotlivých modulů této aplikace a na změnách ve funkčnosti a vzhledu uživatelského prostředí. Více ...

Ikona aplikace

KZR

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem byl zodpovědný za převzetí vývoje této aplikace, za provedení reverzní analýzy jejího programového kódu a za provedení programátorských prací na vybraných změnách v aplikaci Více ...

Ikona aplikace

CRZ

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem byl zodpovědný za převzetí vývoje této alikace, za provedení reverzní analýzy jejího programového kódu a za kompletní provedení programátorských prací na změnách v aplikaci. Více ...

Logo aplikace Modelátor

Modelátor

Jako subdodavatel jsem prováděl programátorské práce na vybraných modulech a částech aplikace Modelátor. Více ...

Ikona CPS

CPS+ - zimní release 2013

Jako subdodavatel společnosti Unicorn jsem spolupracoval na vývoji a rozvoji další verze aplikace CPS+ označované jako zimní release 2013. Více ...

Ikona CPS

CPS+

Jako subdodavatel společnosti Unicorn jsem spolupracoval na vývoji další verze aplikace CPS+. Více ...

Ikona aplikace

PSZ

Jako subdodavatel holdingu Unicorn jsem spolupracoval na řešení opravy chyb v aplikaci PSZ. Více ...

Slučovač dokumentů

Jako subdodavatel holdingu Unicorn jsem byl pověřen kompletní realizací aplikace Slučovač dokumentů. Více ...

Ikona aplikace

Hodnocení zaměstnanců

Jako subdodavatel holdingu Unicorn jsem spolupracoval na řešení aplikace Hodnocení zaměstnanců. Více ...

Ikona Pádové studie

Web Pádová studie

Jako subdodavatel jsem se podílel na tvorbě, rozšiřování a udržování webové aplikace Pádová studie pro evidenci pádů pacientů ve zdravotnických zařízeních a pro jejich statistické zpracování. Více ...

Ikona Kolektivní vyjednávání na Odbory online

Web Kolektivní vyjednávání na Odbory online

Jako subdodavatel jsem se podílel na tvorbě, rozšiřování a udržování v provozu webové aplikace Kolektivní vyjednávání pro potřeby kompletace dat odborových organizací a jejich svazu. Více ...

Ikona

Programování ISOR

Jako subdodavatel jsem se podílel na vývoji systému ISOR pro interní potřeby Raiffeisenbank. Více ...

Ikona

Opravy přístrojů Olympus

Jako subdodavatel jsem realizoval změny ve webové aplikaci pro zadávání požadavků na opravy přístrojů Olympus. Více ...

Ikona

Programování projektu DETEL

Jako subdodavatel jsem programoval podle zadání jednotlivé komponenty projektu DETEL zajišťující komunikaci a další funkce mezi MS Dynamics a telefonní ústřednou HiPath. Více ...

Ikona webu

Web Literatura

Vytvořeny webové stránky Literatura věnované a poskytování obsahů a referátů k vybraným literárním dílům. Webové stránky spuštěny na adrese www.literatura.czweb.org. Více ...

Ikona webu

Web Vývoj software

Vytvořeny webové stránky Vývoj software věnované problematice vývoje software z různých pohledů - od příkladů a odborných článků, přes recenze různých softwarů a softwarových komponent, až po recenze knih s vývojářskou tematikou. Webové stránky spuštěny na adrese www.vyvojsoftware.wz.cz. Více ...

Ikona alikace

Web www.trajekty.intercontact.cz

Jako subdodavatel firmy SinTe s.r.o. jsem tvořil podstatnou část webové aplikace pro výběr, určení ceny a objednávku trajektové přepravy po Evropě včetně její administrační, neveřejné, části. Aplikace je umístěna na www.trajekty.intercontact.cz. Více ...

Redaktor PC světa (www.pcsvet.cz)

V roce 2004 jsem se stal odborným redaktorem webu www.pcsvet.cz o počítačových technologiích. Pro tento server jsem průběžně psal odborné články o programování a recenze na zajímavé programy až do doby ukončení jeho aktivní činnosti. Více ...

Ikona z alikace

Archiv zaměstnanců a Vzory

Programové kódy pro moduly Archiv zaměstnanců a Vzory, které měly být součástí celkového systému ISPaM. Jedná se o moduly pro správu údajů o zaměstnancích a pro přehled evidovaných vzorů dokumentů smluv a dalších z oblasti personalistiky firem. Více ...

Logo webu

Video Square Datacentre

Webová aplikace portálového typu vytvořená pro belgickou firmu MBA. Jejím cílem je zpřístupnit evidovaným uživatelům přístup k přehledům údajů z databáze o prodeji nejrůznějších komodit firmou a ke kompletní správě souborů a dynamických stránek toto zajišťujících. Více ...

Objednávkový formulář

Webová aplikace vytvořená pro soukromou osobu Petra Pomajblíka skládající se z objednávkového formuláře a potvrzovací stránky pro evidenci objednávek nabízeného zboží. Více ...

Ikona alikace

Převodní můstek

Program vytvořený pro firmu SETOS spol. s r.o. Slouží ke zpracování dokumentů (zatím jen faktur) z informačního systému Navision Financials do textových souborů pevně daného formátu pro potřeby jejich přenosu prostřednictvím výměnné sítě EDITEL. Více ...

Ikona webu

Web www.valka.cz

Spolupráce na tvorbě nekomerčního projektu webu www.valka.cz s vojenskou, historickou a technickou tematikou. Více ...

Logo zákazníka

Konzultace MS SQL

Odborná konzultace pro firmu Iresoft (Petr Toufar) k různým možnostem připojení aplikace k MS SQL Serveru pomocí knihovny ADO a k tvorbě připojovacího řetězce (ConnectString) pro tuto knihovnu.