TOPlist

Slučovač dokumentů

Jako subdodavatel holdingu Unicorn jsem byl pověřen kompletní realizací aplikace Slučovač dokumentů pro jejich koncového zákazníka. Základním úkolem aplikace navržené ve formě Windows služby byla automatizace zbytečně ručně prováděných úkonů při slučování velkého množství PDF souborů do jednoho PDF souboru na základě určené logiky. K vlastnímu slučování byl použit software třetí strany Adolix SplitMergePDF Pro, který je možné ovládat z venku potřebným způsobem.

Práce spočívala nejprve ve vytvoření business analýzy problému koncového zákazníka a v návrhu pro něj vhodného řešení. Následoval návrh architektury aplikace jako Windows servisu, který má běžet na serveru v prostředí počítačové sítě koncového zákazníka. Kompletní programátorské práce na vytvoření aplikace a její otestování na dodané sadě testovacích dat. Pro aplikaci byl vytvořen požadovaný instalační balíček. Poslední činností na projektu byla podpora při nasazení a prvním ostrém běhu aplikace v prostředí počítačové sítě koncového zákazníka.

Při zpracování business analýzy a návrhu řešení bylo využito běžného textového editoru. Pro provádění veškerých programátorských prací byl zvolen programovací jazyk C# a vývoj a ladění aplikace probíhalo ve vývojářském nástroji Visual Sturio 2010. Stejný nástroj byl použit pro vytvoření instalačního balíčku.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2012

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 4.0, Adolix SplitMergePDF Pro

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010

Použité technologie:
.NET Framework 4.0, C#, Windows Service

Práce VAJN-Softu:
Analýza potřeb zákazníka, business návrh řešení, návrh architektury SW, kompletní programování aplikace, testování, podpora nasazení v prostředí zákazníka.