TOPlist

Další řešené projekty

V době své profesionální programátorské a analytické praxe jsem jako zaměstnanec různých firem navrhl, vytvořil nebo se v různém rozsahu spolupodílel na realizaci velkého množství nejrůznějších informačních systémů, aplikací a programů. Seznam některých z nich seřazený od těch nejnovějších až po ty nejstarší uvádí následující přehled:

Ikona alikace

Moduly bussines logiky do CRM Pivotal

Programátorské práce na vývoji mnoha malých assembly tvořících dohromady bussines logiku jedné implementace CRM systému Pivotal. Více ...

Ikona alikace

Přepisovací pracoviště verze 2.0

Program pro doslovný přepis audio/video záznamu uloženého v souboru nebo speciálním modulu digitálního uložiště. Primárně vytvořen pro přepis vybraných televizních a rozhlasových pořadů. Program má vlastní integrovaný audio/video přehrávač a zaznamenává přepsaná data do třívrstvé struktury ukládané do XML souborů. Druhá verze je technicky vylepšená o práci s hardwarovými klíči a možností modulárního sestavení konkrétní instalace aplikace. Více ...

Moduly systému SCANy

Tvorba samostaných modulů pro řešení systému SCANy, který byl primárně určen k automatickému zpracování a tvorbě elektronických výstřižků pro potřeby výstřižkové služby. Více ...

Ikona alikace

Přepisovací pracoviště pro PSP

Modifikace programu Přepisovací pracoviště upravená pro specifické potřeby stenografické služby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Více ...

Ikona alikace

Přepisovací pracoviště

Program pro doslovný přepis audio/video záznamu uloženého v souboru nebo speciálním modulu digitálního uložiště. Primárně vytvořen pro přepis vybraných televizních a rozhlasových pořadů. Program má vlastní integrovaný audio/video přehrávač a zaznamenává přepsaná data do třívrstvé struktury ukládané do souborů. Více ...

Logo alikace

Zentiva webové stránky

Vlastní webové stránky farmaceutické společnosti Zentiva řízené propracovaným redakčním systémem umožňujícím kompletní správu a výslednou prezentaci jednotlivých stránek s informacemi veřejnosti. Je to vícejazyčná aplikace pracující nad jednou databází dostupná z více internetových adres. Umožňuje běh dalších internetových aplikací uvnitř jí řízených stránek. Více ...

Logo alikace

Zentiva produkty

Systémová aplikace pro poskytování přehledných informací o produktech společnosti Zentiva v jednotlivých zemích jejího působení a vyhledávání v nich. Jedná se o vícejazyčnou aplikaci s vlastním administračním prostředím pro kompletní zprávu všech údajů o produktech a údajů s nimi souvisejících. Více ...

Logo alikace

Zentiva CV aplikace

Systémová aplikace pro vkládání životopisů a osobních údajů zájemců o zaměstnání ve farmaceutické společnosti Zentiva včetně jejich následného vyhodnocení, zpracování a uchování uvnitř společnosti. Vícejazyčná aplikace určená k provozu ve všech zemích, kde společnost působí. Více ...

Ikona alikace

Informační systém Canaria

Systém pro rezervace a prodej letenek, ubytování a zájezdů cestovní kanceláře Canaria travel koncovým zákazníkům přímo nebo prostřednictvím smluvních prodejců. Zajišťuje vše od výběru produktu cestovní kanceláře daného zákazníkem až po sledování zaplacení a zpracování cestovní smlouvy. Více ...

Ikona alikace

Rezervace vozidel

Malý systém určený k objednávání a rezervacím evidovaných firemních vozidel využívaných různými zaměstnanci ke služebním cestám. Pro zadávání objednávek je systémek doplněn webovým rozhraním, které umožňuje snadný přístup do něj prostřednictvím intranetu. O všech důležitých změnách a nových údajích v systému jsou automaticky pomocí e-mailu informováni příslušní uživatelé systému. Více ...

Ikona alikace

Objednávka servisu výpočetní techniky

Drobný systémek evidující vznesené požadavky na servisní zásahy do jednotlivých prvků výpočetní techniky a průběhy řešení těchto požadavků. Pro zadávání požadavků doplněn o webové rozhraní umožňující přístup do něj z intranetu. Na vložení nebo důležitou změnu v údajích zadaných do systému jsou příslušní uživatelé systému informováni prostřednictvím automatických e-mailů. Více ...

Intranet UniControls

Řešení založené na využití technologie MS Digital Dashboard. V rámci řešení vytvářeny HTML dokumenty a ASP aplikace jako obsahy jednotlivých tzv. webpartů. Základním účelem je podávání veřejně i neveřejně dostupných informací převážně interního rázu na jednom centrálním a všem snadno dostupném místě. Více ...

Ikona alikace

Informátor UniControls

Program sloužící ke správě téměř veškerých údajů v Informační databázi společnosti UniControls. Správa je samozřejmě povolena pouze uživatelům s příslušnými právy k jednotlivým datům. Obsahuje též nástroje pro správu databáze na úrovni jejího administrátora a administrátora systémů a aplikací běžících nad touto databází. Více ...

Ikona alikace

Náklady na zakázky

Program umožňující osobám s příslušným oprávněním prohlížet v databázi evidované náklady na jednotlivé zakázky realizované firmou a analyzovat je. Program oplývá řadou variabilních sestav, které lze z dat vytvořit. Navíc obsahuje nástroje pro přípravu a importy dat o nákladech do zdrojové databáze. Více ...

Ikona alikace

Prohlížení skladu

Prográmek umožňující jednoduché prohlížení a prohledávání skladu součástek určených pro výrobu ve společnosti UniControls podle nastavených kritérií. Sklad je umístěn v účetním a skladovém systému, jehož dodavatelem je externí firma, v databázi ve formátu DBF. Více ...

Ikona alikace

Tisk SW karet

Jednoduchý program určený pro tisk SW karet k jednotlivým počítačům a pro tisk využití SW ve společnosti UniControls. Datovým zdrojem je jednolistový sešit v MS Excelu se speciální strukturou. K tisku se používá MS Word a šablony dokumentů v něm. Více ...

Ikona alikace

Systém Evidence pracovní doby

Systém je určen pro úplné sledování pracovní doby zaměstnanců a jejího využití. Sleduje zaměstnancům docházku pořizovanou ručně nebo automaticky z připojených elektronických snímačů čipových karet a umožňuje vybraným zaměstnancům vést pracovní výkazy. Pro vedoucí pracovníky pak systém obsahuje množství nástrojů podporujících zpracování, kontrolu a statistické vyhodnocování evidovaných dat. Více ...

Ikona alikace

Presentation

Jednoduchý prográmek v angličtině spouštějící automaticky prezentační CD společnosti po jeho vložení do CD mechaniky. Program zajistí případnou instalaci internetových prohlížečů potřebných verzí na počítači uživatele. Více ...