TOPlist

Reference a řešené projekty

Za dobu existence VAJN-Softu a za dobu celé své programátorské a analytické praxe jsem částečně nebo úplně řešil nebo spolupracoval na řešení velkého množství různých projektů pro konkrétní zadavatele a zákazníky. Pro seznámení s těmito řešenými projekty je rozděluji do dvou skupin: