TOPlist

Produkty

Naše softwarové produkty, které si u nás můžete zakoupit, představují kompletní, dokončený, pečlivě otestovaný software, aplikace, programy a obecně použitelné knihovny pro váš vlastní vývoj aplikací. Tyto softwarové produkty můžeme označit jako tzv. krabicové aplikace. Pokud si některý z našich produktů zakoupíte, nabízíme vám navíc, v rámci našich služeb, jeho úpravu, doplnění nebo rozšíření podle vašich konkrétních potřeb a představ.

Softwarové produkty, které vám nabízíme, dělíme do těchto tří základních kategorií podle toho, jakým uživatelům jsou určeny:

Licence na používání všech našich softwarových produktů si můžete u nás objednat a zakoupit a my vám je dodáme podle našeho obecného prodejního postupu a pravidel.

Používání všech našich softwarových produktů (včetně těch dodávaných jako freeware) se řídí našimi licenčními podmínkami.