TOPlist

Knihovny .NET assembly pro vývojáře

Tyto knihovny (respektive assembly) jsou určeny pro usnadnění vývoje vašich vlastních aplikací na platformě .NET Framework. Z naší níže uvedené nabídky si můžete k zakoupení nebo ke stažení vybrat .NET knihovny, respektive .NET assembly, které řeší opakující se problémy za vás a rozšiřují možnosti standardního .NET Frameworku. Vy se pak můžete plně soustředit na řešení logiky vaší aplikace jako celku. Pokud si mezi nimi vyberete, můžete si je objednat (například e-mailem) a my vám je dodáme podle našeho postupu a pravidel. Používání assembly se samozřejmě řídí našimi licenčními podmínkami. (Assembly dodávané jako freeware si můžete okamžitě stáhnout.)

Obsahem dodávky každé z uvedených knihoven objektů je příslušná DLL assembly, podrobná referenční příručka k jejímu použití včetně popisu rozhraní a návod na snadnou a bezproblémovou instalaci (u placených knihoven). Knihovny jsou v přehledu řazeny od nejnovějších po nejstarší.

Cena: 680 Kč

VSLogger.dll

Knihovna nevizuálních objektových tříd pro Windows i webové aplikace určená k profesionálnímu, jednoduše ovladatelnému a velmi variabilnímu logování toho, co se v dané aplikaci děje. Více ...

Cena: 320 Kč

VSTimeControls.dll

Knihovna vizuálních objektových tříd ovládacích prvků pro Windows formuláře ve vašich aplikacích a programech. Třídy jsou určeny pro základní práce s datumem a časem v rámci uživatelského rozhraní. Více ...

Cena: 380 Kč

VSInitAuto.dll

Knihovna nevizuálních objektových tříd pro kompletní správu a práci s datovým obsahem inicializačních souborů operačního systému Windows a pro tvorbu a validaci souborů AutoRun.inf pro samospouštěcí média CD nebo DVD. Více ...

Cena: 250 Kč

VS.dll

Knihovna rozhraní a nevizuálních objektových tříd pro základní práce s datumem a časem, textovými řetězci, sřetězeným seznamem pojmenovaných hodnot a vícejazyčnými chybovými zprávami. Je využívána a jsou od ní odvozeny další objektové třídy VAJN-Softu v jiných knihovnách. Více ...

Freeware

VSDirect.dll

Knihovna vizuálních i nevizuálních objektových tříd pro procházení a výběr adresářů a pro práci s nimi. Více ...