TOPlist

Knihovna (assembly) VSTimeControls.dll

Knihovna (assembly) VSTimeControls.dll je samostatně použitelná knihovna vizuálních tříd objektů ovládacích prvků pro práci s datumem a časem. Je založena na technologii .NET Framework verze 2.0. Je určena k použití ve Windows aplikacích běžících na stejném počítači jako assembly, jež ji využívají. Kompilace assembly VSTimeControls.DLL byla provedena tak, aby se mohla stát globální assembly instalovanou do GAC.

Jednotlivé vizuální ovládací prvky, které assembly nabízí, jsou odvozeny z ovládacích prvků .NET Frameworku. Pro některé z vývojových prostředí na této platformě je knihovna také určena.

Knihovna (assembly) VSTimeControls.dll nabízí k dispozici vizuální ovládací prvky následujících tříd, jejichž názvy rámcově vypovídají o možnosti jejich použití:

DateTimeBox - vizuální třída objektu ovládacího prvku pro zadávání a zobrazování datumu a času v poli podobném textovému poli, avšak s kontrolou zadávané hodnoty v nastavitelném formátu.
DateTimeFullSelector - vizuální třída objektu ovládacího prvku pro zadávání a zobrazování úplné hodnoty datumu a času s pohodlným výběrem jednotlivých částí tohoto údaje všetně možnosti nastavení a práce s hodnotou datumu a času rovnou null.
TimeSpanBox - vizuální třída objektu ovládacího prvku pro zadávání a zobrazení časového intervalu v různím formátu a s různou přesností uloženého v hodnotě typu TimeSpan.

Všechny objekty z těchto tříd jsou volně použitelné bez vazeb na jiné objekty tříd vytvářené VAJN-Softem. Jsou provozovatelné ve vašich Windows aplikacích a to pouze na platformě .NET Framework verze 2.0 nebo vyšší.

Technický popis

Vytvořeno:
2010

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
C# .NET

Použité technologie:
.NET Framework 2.0.

Velikost knihovny:
40 kB

Velikost dokumentace:
235 kB

Obchodní informace

Cena:
320 Kč

Velikost dodávky:
296 kB

Velikost dodávky po kompresi:
236 kB