TOPlist

Knihovna (assembly) VSDirect.dll

Formulář třídy SelectFolder

Knihovna (assembly) VSDirect.dll je samostatně použitelná knihovna vizuálních i nevizuálních tříd objektů. Je založena na technologii .NET Framework. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako assembly, jež ji využívají. Kompilace assembly VSDirect.DLL byla provedena tak, aby se mohla stát globální assembly instalovanou do GAC.

Jednotlivé vizuální i nevizuální ovládací prvky, které assembly nabízí, jsou odvozeny z ovládacích prvků .NET Frameworku. Pro některé z vývojových prostředí na této platformě je knihovna také určena.

Knihovna (assembly) VSDirect.dll nabízí k dispozici vizuální ovládací prvky a nevizuální objekty následujících tříd, jejichž názvy rámcově vypovídají o možnosti jejich použití:

Directories - vizuální třída objektů pro procházení a výběr adresáře z daného disku.
Driver - nevizuální třída objektů pro práci s disky.
Drivers - vizuální třída objektů pro procházení a výběr logického disku dostupného aktuálně nebo potencionálně na daném počítači.
SelectFolder - vizuální třída s komplexním formulářem pro procházení a výběr adresáře na některém z logických dosků počítače včetně možnosti zadání názvu nového adresáře, který se má vytvořit na specifikovaném místě ve struktuře adresářů.

Všechny objekty z těchto tříd jsou volně použitelné bez vazeb na jiné objekty tříd vytvářené VAJN-Softem. Jsou provozovatelné ve vašich aplikacích a to pouze na platformě .NET Framework.

Technický popis

Vytvořeno:
2004

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic .NET

Použité technologie:
.NET Framework 1.0.

Velikost knihovny:
56 kB

Velikost dokumentace:
108 kB

Obchodní informace

Cena:
0 Kč - Freeware

Velikost dodávky:
166 kB

Velikost dodávky po kompresi:
39 kB