TOPlist

Licenční podmínky

Pro vaši informaci zde uvádíme ve zkrácené podobě obecné licenční podmínky platné pro všechny softwarové produkty VAJN-Softu. Jedná se o hlavní rámcové body, které stručně nastiňují základní filozofii naší licenční politiky pro používání našeho softwaru. Úplné a platné licenční podmínky pro jednotlivé produkty obdržíte vždy spolu s příslušným softwarovým produktem. Pokud se licenční podmínky (nebo jejich část) pro určitý produkt liší od těchto obecných licenčních podmínek, pak vždy platí varianta uváděná pro příslušný produkt.

Pro různé kategorie našich softwarových produktů platí různé licenční podmínky. V následujícím přehledu uvádíme licenční podmínky pro jednotlivé kategorie:

Licenční podmínky pro softwarové aplikace

Licenční podmínky pro softwarové aplikace volně dostupné (freeware)

Licenční podmínky pro knihovny pro vývojáře

Licenční podmínky pro knihovny pro vývojáře volně dostupné (freeware)