TOPlist

Knihovny COM, ActiveX pro vývojáře

Tyto knihovny pro vývojáře jsou určeny pro usnadnění vývoje vašich aplikací. Z nabídky níže si můžete k zakoupení vybrat z následující knihovny ActiveX prvků, které řeší běžně se opakující úlohy, takže se můžete plně soustředit na vývoj logiky vaší aplikace jako celku. Pokud si mezi nimi vyberete, můžete si je objednat (například e-mailem) a my vám je dodáme podle našeho postupu a pravidel. Používání knihoven se samozřejmě řídí našimi licenčními podmínkami.

Obsahem dodávky každé z níže v seznamu uvedených knihoven je příslušný DLL nebo OCX soubor, podrobná referenční příručka k jeho použití, návod na snadnou a bezproblémovou instalaci a soubor závislostí na dalších knihovnách jako pomůcka pro tvorbu instalačních sad vašich aplikací. Knihovny v přehledu jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší.

Cena: 250 Kč

TimeCon.ocx

Knihovna ovládacích prvků pro formuláře řešící základní problematiku zobrazování, zadávání a práce s časem v rámci jednoho dne. Obsahuje vizuální ActiveX prvky pro rozšířené zadávání času v jednom dni, řešení problematiky časového intervalu v průběhu jednoho dne a komplexní zadávání a zobrazování datumu a času jako jedné hodnoty. Více ...

Cena: 250 Kč

Calendar.ocx

Knihovna ovládacích prvků řešících vybrané problémy s kalendáři a zadáváním datumových údajů pro tvorbu formulářů. Obsahuje definice vizuálních ovládacích prvků pro výběr kalendářního měsíce a roku a pro nastavování intervalů kalendářních dnů a kalendářních měsíců a let. Více ...

Cena: 90 Kč

DateTime.ocx

Knihovna se speciálním vizuálním ovládacím prvkem pro zobrazení a zadávání časového intervalu ohraničeného údaji s datumem a časem příslušného dne. Více ...

Cena: 180 Kč

Elements.dll

Knihovna základních podpůrných elementů pro práci programů a jejich spolupráci s operačním systémem Windows a jeho charakteristickými prvky. Obsahuje třídy pro práci s INI soubory, s řetězci rozdělenými na jednotlivé položky oddělovači, vlastní obecný vstupní formulář, vlastní dialogový rozhodovací a potvrzovací formulář, třídu pro práci s registry, operačním systémem a pro základní souborové operace prováděné interně pomocí API funkcí. Více ...