TOPlist

Knihovna (assembly) VSInitAuto.dll

Knihovna (assembly) VSInitAuto.dll je samostatně použitelná knihovna definující nevizuální třídy objektů. Je založena na technologii .NET Framework. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako assembly, jež ji využívají. Kompilace assembly VSInitAuto.DLL byla provedena tak, aby se mohla stát globální assembly instalovanou do GAC.

Jednotlivé nevizuální třídy objektů, které assembly nabízí, jsou odvozeny ze základních tříd .NET Frameworku nebo z objektových tříd VAJN-Softu definovaných v knihovně (assembly) VS.dll. (Některé z objektových tříd také implementují rozhraní definovaná ve zmíněné knihovně.) Knihovna je určena pro nějaké vývojové prostředí na platformě .NET Framework.

Knihovna (assembly) VSInitAuto.dll nabízí k dispozici nevizuální objekty následujících tříd:

AutoRunFile - třída objektů reprezentujících konkrétní soubor autorun.inf. Umožňuje kompletní práci s ním, sestavení jeho obsahu, kontrola tohoto obsahu oproti skutečnému obsahu obrazu vytvářeného média a další vhodné úkony.
INIFile - třída objektů reprezentující klasický inicializační soubor operačního systému Windows nebo jiný textový soubor stejného interního formátu. Objekt snadno zpřístupňuje údaje v něm uložené a umožňuje jejich kompletní správu.
KeyValue - třída reprezentující jeden pojmenovaný klíč s hodnotou včetně jeho textového vyjádření, který se používá v INI souborech.
KeyValueList - třída se seznamem objektů pojmenovaných klíčů s hodnotou, který zajišťuje, že v kompletně spravovaném a reprezentovaném seznamu se vyskytují pouze klíče unikátního jména.
Section - třída reprezentující libovolnou sekci inicializačního souboru operačního systému Windows s jejím jménem a seznamem jejich klíčů s unikátními jmény. Objekt umožňuje načítání z a ukládání do textové podoby sekce.
SectionList - třída reprezentující seznam sekcí z unikátními názvy klíčů, který se běžně vyskytuje v inicializačních souborech. Objekt zajišťuje, že všechny sekce v seznamu mají také unikátní jméno a je možné snadno spravovat data v nich.
ShellCommand - třída objektů pro reprezentaci speciálního klíče nebo dvojice klíčů v poviné sekci některých souborů autorun.inf, které se používají pro definici menu zkrácených voleb příkazů pro spouštění vybraných aplikací z CD nebo DVD médií vkládaných do mechanik počítačů s operačním systémem Windows XP nebo novějším.
ShellCommandList - třída objektů pro reprezentaci senamu výše zmíněných objektů, který zároveň specifikuje celou nabídku menu zkrácených voleb pro příslušné médium.
SpecialKeyList - třída reprezentuje zvláštní seznam pojmenovaných klíčů s hodnotami, ve kterém se mohou opakovat klíče stejného jména vícekrát (jako tomu je v některých souborech autorun.inf).
SpecialSection - třída reprezentuje sekci se jménem a speciálním seznamem klíčů s možností opakování klíčů stejného jména, jak se vyskytují v některých souborech autorun.inf. Třída zajišťuje snadnou dostupnost, přehlednost a správu údajů v sekci uložených včetně možnosti načítání obsahu z a ukládání obsahu do textové podoby jako v souboru.
SpecialSectionList - třída objektů se seznamem speciálních sekcí, který je možné nastavit dle potřeby tak, že se v něm mohou nebo naopak nesmí vyskytovat sekce stejného jména. Objekty této třídy zároveň zajišťují snadný přístup k uloženým údajům a jejich snadnou správu.

Všechny objektové třídy jsou definované ve jmených prostorech (namespace) VAJNSoft.File.INIFile a VAJNSoft.File.AutoRunFile. Všechny objekty z těchto tříd jsou volně použitelné, jsou odvozeny z objektových tříd definovaných v knihovně (assembly) VS.dll nebo implementují rozhraní z této knihovny a je možné z nich podědit vlastní objektové třídy.

Technický popis

Vytvořeno:
2007

Vyžadovaný software:
VS.dll

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic .NET

Použité technologie:
.NET Framework 1.0.

Velikost knihovny:
68 kB

Velikost dokumentace:
1351 kB

Obchodní informace

Cena:
380 Kč

Velikost dodávky:
1784 kB

Velikost dodávky po kompresi:
286 kB