TOPlist

Knihovna (assembly) VS.dll

Knihovna (assembly) VS.dll je samostatně použitelná knihovna nevizuálních tříd objektů a definicí základních rozhraní pro objektové třídy. Je založena na technologii .NET Framework. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako assembly, jež ji využívají. Kompilace assembly VS.DLL byla provedena tak, aby se mohla stát globální assembly instalovanou do GAC.

Jednotlivé nevizuální třídy objektů, které assembly nabízí, jsou odvozeny ze základních tříd .NET Frameworku. Pro některé z vývojových prostředí na této platformě je knihovna také určena.

Knihovna (assembly) VS.dll nabízí k dispozici definice následujících rozhraní pro objektové třídy:

IFileWithObjectContent - rozhraní pro objektové třídy, které svůj interní datový obsah načítají z nějakého souboru blíže neurčeného typu a struktury.
IStringWithObjectContent - rozhraní pro objektové třídy, které svůj interní datový obsah načítají respektive ukládají to textového řetězce specifického formátu.
IStringWithObjectContentBasic - rozhraní pro objektové třídy, které svůj interní datový obsah ukládají to textového řetězce specifického formátu.

Knihovna (assembly) VS.dll dále nabízí k dispozici nevizuální objekty následujících tříd:

DateTimeUtility - třída statických metod pro práci s datumem a časem, které řeší často se opakující úkony s tímto datovým formátem.
LanguageExceptionGenerator - objektová třída pro automatické vytvoření obecné výjimky s výběrem chybové zprávy ze dvou jazyků s ohledem na jazykové prostředí vlákna, ve kterém běží aplikace využívající objekt. Jeden z jazyků je považován za primární, druhý je použit vždy, když vlákno "neběží v primárním jazyku".
NamedValue - silně typově závislá objektová třída pro reprezentaci pojmenované hodnoty složené ze jména a vlastní hodnoty včetně její reprezentace textovým řetězcem.
NamedValueList - objektová třída reprezentuje seznam pojmenovaných hodnot včetně jejich reprezentace textovým řetězcem. Metody objektové třídy zajišťují, aby se v seznamu nevyskytovaly dvě pojmenované hodnoty stejného jména.
StringUtility - třída statických metod pro opakujícíse práce s textovými řetězci, které nejsou umožněny metodami struktury string.

Všechny objektové třídy i rozhraní jsou definované ve jmeném prostoru (namespace) VAJNSoft. Všechny objekty z těchto tříd jsou volně použitelné bez vazeb na jiné objekty tříd vytvářené VAJN-Softem a naopak jiné objektové třídy VAJN-Softu y jiných knihoven (assembly) jsou z těchto objektových tříd zděděné, interně využívají objekty těchto tříd, nebo používají zde definovaná rozhraní.

Technický popis

Vytvořeno:
2006

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
Visual Basic .NET

Použité technologie:
.NET Framework 1.0.

Velikost knihovny:
28 kB

Velikost dokumentace:
311 kB

Obchodní informace

Cena:
250 Kč

Velikost dodávky:
356 kB

Velikost dodávky po kompresi:
59 kB