TOPlist

Knihovna (assembly) VSLogger.dll

Knihovna (assembly) VSLogger.dll je samostatně použitelná knihovna nevizuálních tříd. Obsahuje vysoce profesionální nástroj na logovaní zpráv z Windows i web aplikací, vytváření souborů logů a správu logu vaší klientské aplikace. Je založena na technologii .NET Framework verze 2.0. Je určena k použití v aplikacích běžících na stejném počítači jako assembly, jež ji využívají. Kompilace assembly VSLogger.dll byla provedena tak, aby se mohla stát globální assembly instalovanou do GAC.

Pokud právě řešíte svůj problém s logováním informací z vaší aplikace, nemůžete si vybrat lepší profesionální nástroj na vytvoření logu, než je VSLogger.dll. Podívejme se na hlavní možnosti, které knihovna (assembly) nabízí:

Knihovna (assembly) VSLogger.dll nabízí následující objektové třídy:

Logger - její instance realizuje vlastní logování zpráv, kolem ní se točí vše podstatné v knihovně (assembly).
AlreadyInitializeException a NotInitializeException - instance těchto pomocných tříd specifikují blíže výjimky vzniklé uvnitř logovacího objektu.
ErrorWritingToLogEventArgs - instance přenáší v parametrech informace pro událost vzniku výjimky při vlastním zápisu do souboru logu, využívá se při definování reakce vaší aplikace na tuto specifickou chybu.

Všechny objekty z těchto tříd jsou volně použitelné bez vazeb na jiné objekty tříd vytvářené VAJN-Softem. Jsou provozovatelné ve vašich Windows i web aplikacích vytvořených na platformě .NET Framework verze 2.0 nebo vyšší.

Technický popis

Vytvořeno:
2010

Vyžadovaný software:
 

Využívaný software:
 

Vývojové nástroje:
C# .NET

Použité technologie:
.NET Framework 2.0.

Velikost knihovny:
48 kB

Velikost dokumentace:
334 kB

Obchodní informace

Cena:
680 Kč

Velikost dodávky:
404 kB

Velikost dodávky po kompresi:
334 kB