TOPlist

Modelátor

Logo aplikace Modelátor

Jako subdodavatel společnosti Unicorn jsem prováděl programátorské práce na vybraných modulech a částech aplikace Modelátor pro jejich zákazníka dle Unicornem vytvořené business analýzy. Účelem programu bylo podpořit, sjednotit a umožnit vzdálenou práci obchodních zástupců pojišťovny při nabídce jednotlivých pojistných produktů a při uzavírání pojistných smluv k těmto produktům s klienty pojišťovny. Data získaná od klientů obchodními zástupci a data uzavřených smluv pak aplikace požadovaným a zabezepčeným způsobem předávala do centrálních databází pojišťovny a naopak odtud získávala potřebné údaje pro práci obchodních zástupců.

Okno pro zadání pojistného produktu v aplikaci Modelátor

Po mě požadované řešení spočívalo v programování funkčností vybraných obecných modulů pro alikaci a v implementaci konfigurace a programování aplikační logiky a uživatelského rozhraní pro zadávání a zobrazování údajů o několika pojistných produktech. Základem vytvářeného řešení byla aplikace ve formě tzv. tlustého klienta vytvořená na platformě .NET Framework verze 4.0. s uživatelským rozhraním vytvořeným pomocí technologie WPF. Pro konfiguraci chování společných částí aplikace se využívaly embedované resource soubory interního formátu v XML. Dle požadavků jsem pak ke všem vytvořeným objektovým třídám business vrstvy aplikace vytvářel automatické unit testy ke kontrole správné funkčnosti jejich metod.

Vešteré programátorské práce při tvorbě aplikace a unit testů byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET. K tvorbě tiskových výstupů a výstupů do PDF dokumentů, na nichž jsem se částečně také spolupodílel, se využíval nástroj Crystal Report integrovaný do Visual Studia 2010. K vytvoření uživatelského rozhraní v technologii WPF jsem používal příslušný nástroj taktéž integrovaný do Visual Studia 2010.

 

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2012 - 2013

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 4.0., MS SQL Server 2008, aplikace pro zobrazování PDF souborů

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010 Service Pack 1

Použité technologie:
.NET Framework 4.0., C#, WPF, XML, Crystal Report, Spring.NET

Práce VAJN-Softu:
Participace na programátorských pracech, vývoj samostatných komponent aplikace a spoluúčast na vývoji dalších komponent, tvorba unit testů v požadovaném rozsahu a spoluúčast na tvorbě technické dokumentace k aplikaci.