TOPlist

KEV

Ikona aplikace

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem prováděl rozšíření této aplikace o jednu novou webovou službu, která by byla schopná poskytovat ostatním aplikacím data podle rozšiřujících se požadavků z centrálního uložiště dat koncového zákazníka. KEV (aplikace Kmenové evidence) představuje nejdůležitější servisní aplikaci zajišťující všem ostatním aplikacím v počítačové síti koncového zákazníka přístup a provádění základníh operací nad hlavní a komplexní databází nejdůležitějších údajů, s nimiž koncový zákazník pracuje.

Vytvářené řešení spočívalo ve vytvoření nové webové služby, která svým konzumentům nabídne i údaje uložené v centrální databázi, ale dosud nedostupné prostřednictvím stávajících webových služeb v této aplikaci. Tento způsob řešení byl zvolen z obavy, aby změnou rozhraní stávajících webových služeb, na něž je připojeno velké množství aplikací, nebylo nutné programátorsky zasahovat do těchto aplikací.

Vešteré programátorské práce při tvorbě nové webové služby v aplikaci byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET. Při práci s databází na platformě Oracle 11g našel své uplatnění i nástroj SQLTools.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2014

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5, Oracle 11g

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2008, SQLTools 1.20

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, Oracle 11g, C#, Web Service

Práce VAJN-Softu:
Participace na programování změn v aplikaci, návrh nového rozhraní webové služby.