TOPlist

Web Pádová studie

Ikona Pádové studie
Home page Pádové studie

Jako subdodavatel firmy CZI s.r.o. jsem se podílel na rozvoji, údržbě a provozování webové aplikace Pádové studie. Což je původní společný projekt firmy Linet, výrobce polohovacích lůžek a dalšího vybavení nemocnic, a České asociace sester, profesního sdružení zdravotních sester. Aplikace si kladla za cíl shromažďovat a následně statisticky zpracovávat související údaje o jednotlivých (nebo hromadně zadávaných) pádech pacientů a jejich zdravotních důsledcích v nemocnicích a jejich odděleních, které se do projektu zapojily. Z evidovaných údajů pak mohou vytvářet tvůrci projektu i zúčastněné nemocnice různé přehledy a statistiky ve vybraných časových obdobích exportované do souborů ve formátu programu MS Excel. Pro potřeby sběru dat z jiných aplikací byla vytvořena i webová služba pro ukládání údajů do systému jiným způsobem než ručně přes webové rozhraní vlastní aplikace. Součástí webové aplikace bylo i administrační rozhraní, s jehož pomocí mohli zadavatelé udržovat údaje o nemocnicích v projektu a jednotlivé nemocnice spravovat uživatelské účty pro své zaměstnance, kteří měli s aplikací pracovat.

Zadání nového pádu

Vlastní řešení projektu spočívalo v převzetí vývoje aplikace po původním tvůrci. Následně došlo k odstranění chyb a přetrvávajících problémů ve fungování webové aplikace. V dalších letech jsem prováděl shromažďování jednotlivých požadavků na další rozvoj aplikace i sám navrhoval možná další vylepšení. Dohodnuté nové požadavky jsem analyticky zpracovával, rozvíjel a podle potřeby i zásadně měnil architekturu aplikace a prováděl kompletní programátorské práce v požadovaném rozsahu. Vytvořenou aplikaci jsem průběžně řádně testoval. Navržení a vytvoření webové služby pro sběr dat z jiných zdrojů do databáze aplikace byla kompletně moje práce včetně speciální konzolové aplikace pro testování této webové služby. Navíc jsem vytvořil k aplikaci kompletní uživatelskou dokumentaci a průběžně se podílel na administrátorském udržování aplikace v běhu a na odborné uživatelské podpoře druhé úrovně u uživatelů s převážně administrátorskými právy.

Exporty z Pádové studie

Všechny programátorské práce na rozvoji webové aplikace i kompletní tvorba webové služby byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET ve vývojovém prostředí Visual Studia verze 2010 nad .NET Frameworkem 3.5, který byl v průběhu let nahrazen .NET Frameworkem verze 4.0. Pro tvorbu webového rozhraní byla využita technologie ASP.NET WebForms a vývoj probíhal také ve Visual Studiu verze 2010. Funkčnost uživatelského rozhraní i jeho požadovaný vzhled byl kontrolován primárně ve webových prohlížečích Internet Explorer a Mozilla. Pro tvorbu databáze jsem využil nástroje MS Management Studio verze 2008. Analytické dokumenty i uživatelská dokumentace byly vytvořeny v programu MS Word a uživatelská dokumentace byla následně převedena do formátu PDF souboru.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2011 - 2016

Vyžadovaný SW:
Internet Explorer 7 a vyšší, Mozilla, MS SQL Server 2008, .NET Framework 3.5 (později převedeno na verzi 4.0)

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010, MS SQL Management Studio 2008, MS Word

Použité technologie:
ASP.NET WebForms, .NET Framework 3.5 (4.0), HTML, CSS, Javascript, jQuery, SQL, WSDL, SOAP, LINQ

Práce VAJN-Softu:
Analytické a programátorské práce při údržbě a rozvoji webu, řešení provozních programátorských a administrátorských problémů, tvorba uživatelské dokumentace.