TOPlist

Webová aplikace Video Square Datacentre

Přihlašovací stránka do aplikace

Belgická firma MBA se na VAJN-Soft obrátila prostřednictvím svého zastoupení v České republice s úkolem na převedení již existující a ve zkušebním provozu provozované webové aplikace v rámci jejich intranetu postavené na technologii ASP na principiálně stejnou aplikaci postavenou na technologii ASP.NET. Důvodem tohoto kroku byla snaha zákazníka zvýšit bezpečnost a výkon stávající aplikace. V neposlední řadě se převod stal dobrým důvodem k realizaci drobných změn ve stávající aplikaci vzešlích ze zkušebního provozu aplikace původní. Zvláštním požadavkem bylo udržení stávajícho grafického rozhraní a nutnost použití již existujících grafických prvků spolu se zachováním rozdělení funkčnosti celé aplikace na jednotlivé stránky. Pověstnou třešničkou na dortu bylo zachování uživatelského rozhraní ve francoužštině.

Hlavní stránka přihlášeného uživatele

Vlastní řešení projektu spočívalo v nahrazení stávajících stránek vytvořených technologií ASP a provozovaných nad databází MS SQL webovými stránkami stejného obsahu založenými na technologii ASP.NET. S ohledem na opakující se funkční nebo odkazovací části všech stránek v jejich hlavičce a patičce bylo přistoupeno k vytvoření assembly se speciálními uživatelskými serverovými ovládacími prvky. Těmito se pak při zachování objektovosti řešení výkonného kódu na pozadí stránek nahradily include soubory používané v původní verzi.

Drobné požadované rozdíly mezi původní a novou verzí se objevily hlavně v zajištění snadné parametrizace celé aplikace prostřednictvím vlastních klíčů vkládaných do konfiguračního souboru webové aplikace. Jimi se určuje jedna z nejvíce viditelných věcí na téměř všech stránkách a to velikost stránkování jednotlivých přehledů realizovaných aplikací. Další výhodou se stala snadná možnost nastavení požadovaného způsobu řazení dat přímo uživatelem aplikace pro každý zveřejňovaný přehled dat.

Statistikz přístupů uživatele ke stránkám

Uvnitř se celá aplikace změnila k nepoznání. Formulářové HTML prvky webové stránky byly nahrazeny servrovými ovládacími prvky ASP.NET. Vlastní texty na stránkách byly v maximální míře ponechány v čistém případně formátovaném HTML bez speciálních polí. Aplikace portálového typu se změnami více přimkla k databázi, nad níž pracuje, a která se také dočkala strukturálních změn. Významnější předělání původní aplikace se týkalo hlavně možnosti uploadů souborů s definicemi dalších přehledů nad daty z databáze.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2003

Vyžadovaný SW:
MS SQL Server 2000, MS IIS 5.0 nebo vyšší, .NET Framework 1.0 SP2

Využívaný SW:
webový prohlížeč (IE 6.0 a další)

Vývojové nástroje:
Visual Studio .NET (Visual Basic .NET), Enterprise manager pro MS SQL Server 2000, Query analyzer pro MS SQL Server 2000

Použité technologie:
.NET Framework, ASP.NET, HTML, CSS, SQL

Práce VAJN-Softu:
Kompletní převod stávající webové aplikace postavené na technologii ASP na aplikaci postavenou na technologii ASP.NET s několika drobnými úpravami oproti stávajícímu stavu.