TOPlist

KZR

Ikona aplikace
Modul webové aplikace RZR

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem byl zodpovědný za převzetí vývoje této aplikace, za provedení reverzní analýzy jejího programového kódu a za provedení programátorských prací na vybraných změnách v aplikaci požadovaných jejich koncovým zákazníkem. Účelem aplikace KZR (aplikace Komunikace se Základními registry) je realizace logované komunikace s ISZR (Informačním systémem Základních registrů) provozovaných Ministerstvem vnitra, uchovávání údajů o zjištěných změnách v datech základních registrů, které jsou podstatné pro činnost koncového zákazníka, stahování těchto změn v datech a následné ukládání jejich obrazu ve formě časových snímků pro udržování historie změn v datech pro potřeby koncového zákazníka. Aplikace KZR se dělí do šesti modulů - tří webových aplikací (RZR, SKR, TZR), dvou webových služeb (WsKZR, KMR) a Windows servisu. Každý z modulů má své pevné místo v architektuře aplikace, svůj daný účel a své specifické uživatele.

Modul webové aplikace SKR

Požadované řešení spočívalo v několika krocích. Nejprve v kontrole úplnosti a správnosti programového kódu aplikace KZR. Následně v sestavení dokumentu reverzní analýzy aplikace a popisu struktury její databáze. K tomu se připojila nutnost instalace a rozběhnutí aplikace v počítačové síti mého klienta pro jeho potřeby testování aplikace KZR a v odborném otestování propojení jednotlivých modulů aplikace, zároveň byla testována správná funkčnost modulů aplikace KZR bez uživatelského rozhraní. Následovalo programování změn v aplikaci KZR podle technických požadavků vzešlých z komunikace této aplikace s jinými aplikacemi v prostředí počítačové sítě koncového zákazníka. Programátorské práce jsem prováděli hlavně v zápisovém modulu Windows servisu a ve webové službě jádra aplikace WsKZR.

Modul webové aplikace TZR

Programátorské práce při tvorbě změn v aplikaci byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET. Při provádění revrezní analýzy našel své uplatnění i nástroj SQLTools, jímž byla zkoumána a dle potřeb upravována databáze na platformě Oracle 11g. Další nástroj SOAPUI našel uplatnění při ověřování funkčnosti webových služeb a při jejich ladění v rámci programování změn v aplikaci.

 

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2013 - 2014

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5, Oracle 11g

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010 Service Pack 1, SQLTools 1.20, SOAPUI 4.6.3

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, Oracle 11g, C#, ASP.NET, WCF, Web Sertvice, Windows Service, XML

Práce VAJN-Softu:
Reverzní analýza aplikace, participace na programování změn v aplikaci.