TOPlist

CRZ

Ikona aplikace
Formulář specifikace importu dat

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem byl zodpovědný za převzetí vývoje této aplikace, za provedení reverzní analýzy jejího programového kódu a za kompletní provedení programátorských prací na změnách v aplikaci požadovaných jejich koncovým zákazníkem. Účelem aplikace CRZ (aplikace Centrálního registru změn) byl import dat Ministerstvem vnitra nově evidovaných fyzických osob v České republice ze specifických souborů dodávaných ministerstvem a evidence údajů o těchto importech a změnách. Aplikace se skládala ze tří samostatných modulů - windows aplikace s uživatelským rozhraním, web servisu a zápisového modulu ve formě windows servisu.

Okno s přehledem zpracovaných změn

Požadované řešení spočívalo v několika krocích. Nejprve v kontrole úplnosti a správnosti programového kódu aplikace CRZ. Následně v sestavení dokumentu popisujícího businessově a technicky chování a fungování aplikace, jejích jednotlivých modulů, jejich vzájemné spolupráce a spolupráce s dalšími aplikacemi provozovanými v prostředí počítačové sítě koncového zákazníka. V poslední řadě se pak jednalo o kompletní provedení programátorských prací na koncovým zákazníkem požadovaných změnách v aplikaci. Ty se týkaly hlavně zápisového modulu a rozhodování o různých způsobech zápisu importovaných dat.

Vešteré programátorské práce při tvorbě změn v aplikaci byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET. Při provádění revrezní analýzy našel své uplatnění i nástroj SQLTools, jímž byla zkoumána databáze na platformě Oracle 11g, která aplikaci slouží k ukládání potřebných dat.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2013 - 2014

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 2.0, Oracle 11g

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010 Service Pack 1, SQLTools 1.20

Použité technologie:
.NET Framework 2.0., C#, SQL, Windows Service, Web Service

Práce VAJN-Softu:
Reverzní analýza aplikace, programování změn v aplikaci.