TOPlist

Web Kolektivní vyjednávání na Odbory online

Ikona Kolektivní vyjednávání na Odbory online
Home page webové aplikace Kolektivní vyjednávání na odbory online

Jako subdodavatel firmy CZI s.r.o. jsem se podílel na rozvoji, údržbě a provozování webové aplikace Kolektivní vyjednávání na Odbory online. Tato webová aplikace je určena pro koncového zákazníka Českomoravskou konfederaci odborových svazů. Jejím účelem je shromažďování souhrnných údajů o tzv. kvalifikovaných odhadech o základních parametrech kolektivního vyjednávání v rámci jednotlivých odborových svazů zastřešených konfederací. Dále se pomocí aplikace online shromažďují jednotlivé detailní údaje o jednotlivých prováděných kolektivních vyjednáváních mezi jednotlivými odborovými organizacemi v jednotlivých odborových svazech a o základních parametrech jimi dohodnutých výsledných kolektivních smluv s jednotlivými zaměstnavateli. Centrálně pak pracovníci konfederace mají možnost ze shromážděných údajů vytvářet různé přehledy a statistiky. Pro zajištění potřebného provozu samotné webové aplikace pak tato disponuje uživatelským rozhraním pro správu údajů jednotlivých odborových svazů a jejich jednotlivých odborových organizací, včetně správy uživatelských účtů a přístupových práv jednotlivých uživatelů k této webové aplikaci. Ve veřejně dostupné části aplikace pouze zpřístupňuje údaje o svém významu a účelu a v základní podobě i o jednotlivých odborových svazech v konfederaci, které tuto webovou aplikaci využívají.

Kvalifikované odhady - přehled pro období a odborový svaz

Vlastní řešení projektu spočívalo v převzetí vývoje webové aplikace po původním tvůrci. Následovalo provádění úprav podle nových a měnících se požadavků koncového zákazníka. Tyto práce byly po částech prováděny v průběhu let, kdy jsem prováděl programátorskou podporu projektu webové aplikace, jejíž součástí bylo i odstraňování dosud skrytých nedostatků v aplikaci. V rámci rozvoje se doplňovaly a zpřesňovaly vyplňované datové formuláře a vytvářely se nové a rozšiřovaly stávající exportní sestavy se souhrnnými údaji sesbíranými v rámci práce uživatelů s aplikací. K aplikaci jsem poskytoval též administrátorskou podporu na vyšší a technické úrovni.

První krok formuláře pro zadání rozsahu PKS

Všechny programátorské práce na rozvoji webové aplikace byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET ve vývojovém prostředí Visual Studia verze 2010 nad .NET Frameworkem 3.5. Pro tvorbu webového rozhraní byla využita technologie ASP.NET WebForms a vývoj probíhal také ve Visual Studiu verze 2010. Funkčnost uživatelského rozhraní i jeho požadovaný vzhled byl kontrolován primárně ve webových prohlížečích Internet Explorer a Mozilla. Pro tvorbu databáze, její struktury i uložených procedur a funkcí, jsem využil nástroje MS Management Studio verze 2008.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2011 - dosud

Vyžadovaný SW:
Internet Explorer 7 a vyšší, Mozilla, MS SQL Server 2008, .NET Framework 3.5

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010, MS SQL Management Studio 2008

Použité technologie:
ASP.NET, .NET Framework 3.5, HTML, CSS, SQL, LINQ

Práce VAJN-Softu:
Programátorská podpora a údržba webu v chodu, řešení provozních programátorských a administrátorských problémů.