TOPlist

Hodnocení zaměstnanců

Ikona aplikace
Stránka zadání kompetencí

Jako subdodavatel holdingu Unicorn jsem spolupracoval na řešení aplikace Hodnocení zaměstnanců pro jejich koncového zákazníka. Aplikace byla určena k realizaci procesu pravidelného interního hodnocení zaměstnanců v největší pojišťovně. Umožňovala na základě hierarchie nadřízenosti a podřízenosti zaměstnanců na všech úrovních provádět nadřízeným hodnocení svých podřízených, podřízeným se pak s tímto hodnocením seznamovat, vyjadřovat se k němu a případně podněcovat a řešit nesrovnalosti v hodnocení. Aplikace také byla připravena na vedení archivu těchto hodnocení pro jednotlivé zaměstnance a umožňovala stanovovat cíle pro zlepšení zaměstnanců jako podklady pro hodnocení v následujícím hodnoceném období.

Stránka s hlavní maticí hodnocení

Práce se skládala z realizace návrhu softwarového řešení aplikace a z návrhu rozšíření stávajícího datového modelu pro aplikaci na základě dodaného zadání a business analýzy. Podle návrhu byly následně ve dvou iteracích prováděny programátorské práce v programovacím jazyce C# a práce na datovém modelu v SQL. Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno s využitím technologie ASP.NET, HTML a CSS. Nad dodanými daty pak probíhalo testování a ladění aplikace.

Stránka vkládání aktivit

Při návrhu řešení bylo použito běžného textového editoru. K rozšíření datového modelu a k úpravám struktury i dalších komponent databáze byl využit nástroj MS SQL Server 2008 Management Studio. Programování vlastní aplikace i tvorba vzhledu uživatelského rozhraní bylo realizováno nejprve ve Visual Studiu 2008 a později po dohodě v novějším Visual Studiu 2010.

 

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2011 - 2012

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5, MS SQL Server 2008, internetový prohlížeč

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, MS SQL Server 2008 Managment Studio

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, C#, ASP.NET, SQL, HTML, CSS

Práce VAJN-Softu:
Spolupráce na návrhu architektury aplikace, programování vybraných modulů alikace, návrh a tvorba databáze pro aplikaci.