TOPlist

VZT

Ikona aplikace
Okno aplikace pro vložení interního podnětu

Jako subdodavatel firmy Komix s.r.o. jsem pracoval na rozšíření funkčnosti jednotlivých modulů této aplikace a na změnách ve funkčnosti a vzhledu uživatelského prostředí požadovaných cílovým zákazníkem. VZT (aplikave Vztahy) slouží ke správě, vkládání požadavků na změny a k zobrazování údajů o pojistných vztazích spravovaných koncovým zákazníkem na úrovni řadových uživatelů na jeho pobočkách.

Okno aplikace pro přihlášení zaměstnavatele

Vytvářené řešení spočívalo v úpravách programového kódu zaměřených na zajištění koncovým zákazníkem požadovaných změn ve funkčnosti jednotlivých modulů ve všech vrstvách aplikace. V některých případech se jednalo i o optimalizaci programového kódu s ohledem na jeho původní nepřehlednost. Součástí předělávek byly i systémové změny v technickém řešení jednotlivých komponent napříč celou aplikací a ve vhodnějším použití těchto komponent. Podařilo se odstranit i chyby, které způsobovali problémy vývojářům v design módu návrhu uživatelského prostředí ve Visual Studiu.

Vešteré programátorské práce při tvorbě nové webové služby v aplikaci byly prováděny v programovacím jazyce C#.NET. Při práci s databází na platformě Oracle 11g našel své uplatnění i nástroj SQLTools.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2013 - 2014

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5, Oracle 11g

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010 Service Pack 1, SQLTools 1.20

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, Oracle 11g, C#, WinForms, Web Service

Práce VAJN-Softu:
Participace na programování změn v aplikaci.