TOPlist

PSZ

Ikona aplikace
Stránka zadání náborové pozice

Jako subdodavatel holdingu Unicorn jsem spolupracoval na řešení opravy chyb v aplikaci PSZ pro jejich koncového zákazníka. PSZ (aplikace Práce se zaměstnanci) je v prostředí koncového zákazníka určena k personální práci s jejich zaměstnanci, k určování cílů jejich osobního a osobnostního rozvoje a ke kontrole naplňování těchto plánů.

Práce na zakázce spočívala v odstraňování jednotlivých chyb evidovaných v aplikaci koncovým zákazníkem. Práce probíhaly v programovacím jazyce C# s využitím dalších technologií, hlavně ASP.NET.

Všechny práce byly vykonávány ve vývojářském nástroji Visual Studio 2010. Ke kontrole dat byl k náhledům do databáze využíván nástroj MS SQL Server 2008 Management studio.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2012

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 3.5, MS SQL Server 2008, internetový prohlížeč

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010, MS SQL Server 2008 Management studio

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, C#, ASP.NET, HTML, CSS

Práce VAJN-Softu:
Programování oprav chyb v aplikaci a databázi