TOPlist

CPS+

Ikona CPS
Stránka centrálního vyhledávání v aplikaci

Jako subdodavatel společnosti Unicorn jsem spolupracoval na vývoji další verze aplikace CPS+. Tato aplikace je pro zaměstnance koncového zákazníka určena k evidování žádostí o úvěry různého typu a k jejich internímu schvalování.

Stránka přijetí žádosti

Realizace zakázky spočívala v programování a spolupráci na programování dílčích modulů aplikace podle dodaných use case a dalších podkladů, v ladění a optimalizaci těchto modulů a v tvorbě unit testů pro business vrstvu aplikace. Konkrétně šlo o vývoj modulu pro centrální vyhledávání údajů v aplikaci a řešení jeho optimálního výkonu. Následovaly práce na několika dalších stránkách uživatelského rozhraní a jejich správné přípravě na provoz. Programátorské práce jsem vykonával v programovacím jazyce C# s využitím technologie ASP.NET a komponent Telerik pro tvorbu uživatelského rozhraní. Optimalizace dotazů při získávání dat ve vyhledávacím modulu pak znamenala práci s technologiemi NHibernate a SQL. Pro zajištění optimální modularity a možnosti budoucích snadných výměn jednotlivých modulů aplikace byla používána technologie Spring k jejich vzájemnému propojení.

Při programátorských pracech byl využíván hlavně vývojový nástroj Visual Studio 2010 se všemi jeho možnostmi.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2012

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 4.0, Telerik, Spring, NHibernate, Oracle 11g, internetový prohlížeč

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010

Použité technologie:
.NET Framework 4.0, C#, ASP.NET, Telerik, NHibernate, SQL, Spring

Práce VAJN-Softu:
Spolupráce na programátorských pracích, tvorba unit testů.