TOPlist

CPS+ - zimní release 2013

Ikona CPS
Stránka centrálního vyhledávání v aplikaci

Jako subdodavatel společnosti Unicorn jsem spolupracoval na vývoji a rozvoji další verze aplikace CPS+ označované jako zimní release 2013. Tato aplikace je pro zaměstnance koncového zákazníka určena k evidování žádostí o úvěry různého typu a k jejich internímu schvalování.

Stránka přijetí žádosti

Realizace zakázky spočívala v návrhu a tvorbě uživatelského rozhraní pro poskytování speciálních pohledů na data spravovaná aplikací a v získávání těchto dat z databázového uložiště. Práce byla dělána na základě dodaných analytických podkladů. Při práci jsem využíval hlavně technologií ASP.NET a komponenty Telerik a dále technologie NHibernate a SQL.

Při programátorských pracech byl využíván hlavně vývojový nástroj Visual Studio 2010 se všemi jeho možnostmi.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2012

Vyžadovaný SW:
.NET Framework 4.0, Telerik, Spring, NHibernate, Oracle 11g, internetový prohlížeč

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010

Použité technologie:
.NET Framework 4.0, C#, ASP.NET, Telerik, NHibernate, SQL, Spring

Práce VAJN-Softu:
Spolupráce na programátorských pracích.