TOPlist

Programování ISOR

Ikona

Jako subdodavatel firmy Systeum s.r.o. jsem se prostřednictvím společnosti Cleverlance a.s. podílel na vývoji systému ISOR pro interní potřeby Raiffeisenbank. Hlavním úkolem byl další rozvoj systému, optimalizace jeho funkčnosti a přidělávání dalších funkcí požadovaných koncovým zákazníkem. V rámci tohoto jsem se podílel na návrhu architektury a následném programování samostatného modulu zaměřeného na komplikované řešení dotazníkových dynamicky generovaných dokumentů s vnitřní logikou. Specialitou vyvíjeného uživatelského rozhraní bylo jeho pojetí jako single page aplikace (SPA). V neposlední řadě se pak jednalo o programování databázových funkcí.

Vlastní práce se skládala z několika částí. Základem byl vývoj nových funkčností a oprava a vylepšení stávajících funkčností na základě dodané analýzy do webových stránek (i všech dalších vrstev) systému ISOR při využití technologií ASP.NET a prostředí .NET Framework. Samostatnou prací pak byl na základě požadavků návrh řešení, sestavení architektury a nakonec i programování samostatného modulu dynamicky generovaných dotazníků s vlastní inteligencí a konfigurovatelnou logikou. Poslední soubor prací na tomto projektu byl věnován vývoji databázových funkcí s využitím jazyka PL/SQL.

Programátorské práce na uživatelském rozhraní a logice aplikace probíhaly s využitím vývojového prostředí Visual Studio 2010. Pro vývoj databázových funkcí pak bylo využito nástroje PL/SQL developer.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2010 - 2011

Vyžadovaný SW:
Internet Explorer 7 nebo vyšší, .NET Framework 3.5, Oracle 11

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2010, PL/SQL Developer, Enterprise Architect

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, ASP.NET, HTML, CSS, PL/SQL, Entity Framework

Práce VAJN-Softu:
Programování části webových stránek, návrh a tvorba dotazníkového modulu, programování databázově řízených výstupů ze systému.