TOPlist

Objednávkový formulář

Formulář pro zadání objednávky

Zákazník Petr Pomajblík jako soukromá osoba přišel s požadavkem na vytvoření objednávkového formuláře pro řešení jeho soukromých aktivit. Tento formulář měl být součástí většího celku, protože zákazník sám přinesl pevně požadovaný vzhled formuláře, který bylo třeba jen sestavit a naprogramovat mu jeho funkčnost. Hlavní požadavek byl na kontrolu existence zadaných údajů a na okamžité zobrazování celkové ceny při postupném zadávání objednávaných položek do webového formuláře.

Vlastní práce VAJN-Softu spočívala ve vykreslení a úpravě formuláře podle požadovaného vzhledu a v naprogramování jeho kompletní funkčnosti. Na straně klienta bylo třeba oživit formulář dynamickým JavaScriptovým kódem, který zajistí správné výpočty celkové ceny při postupném zadávání položek objednaného zboží včetně jejich počtů a ceny za jednotlivé kusy. Přitom bylo třeba počítat jen položky, které byly zadané kompletně - tedy všechny tři zmíněné hodnoty. Na straně serveru pak bylo třeba doplnit ASP kódy ve VBScriptu, které prvně provedou kontrolu zadaných údajů a pak sestaví z objednaných položek a dalších údajů potřebných pro dodání zboží objednací e-mail. Nakonec tento e-amil odešlou na pevně danou e-mailovou adresu. Zákazník bude na závěr zpracování vždy informován, zda byla jeho objednávka vpořádku odeslána, nebo zda chybně vyplnil údaje či došlo k nějaké chybě při zpracování objednávky.

Souhrnné informace

Odběratel:
Petr Pomajblík

Vytvořeno:
2003

Vyžadovaný SW:
MS IIS 5.0 nebo vyšší

Využívaný SW:
webový prohlížeč (IE 6.0 a další)

Vývojové nástroje:
Visual InterDev 6

Použité technologie:
ASP, HTML, VBScript, JavaScript

Práce VAJN-Softu:
Kompletní vyřešení projektu podle zadání.