TOPlist

Programování projektu DETEL

Ikona
Logo LLP Group

Jako subdodavatel společnosti LLP Group bylo mým úkolem programování částečně rozpracovaného projektu DETEL podle zadání a potřeb jejich zákazníka. Systém byl nutně složen z několika modulů, které podle potřebné architektury pracovali na několika různých počítačích. Prvotním účelem systému bylo zajištění komunikace mezi implementací systému CRM MS Dynamics u koncového zákazníka a jeho telefonní ústřednou HiPath. Základní poždavkem na komunikaci bylo po výběru klienta v CRM systému zajištění automatického vytočení jeho telefonního čísla pomocí telefonní ústředny pro aktuálního uživatele CRM a v druhém směru při příchozím volání na telefonní ústřednu zobrazení příslušné karty klienta přihlášenému uživateli CRM systému na jeho lokálním počítači.

Formulář části systému zvaného DETEL Toolbar

Vlastní řešení spočívalo v programování jednotlivých rozpracovaných modulů. Hlavním modulem byla webová služba řídící činnost celého systému, zajišťovala jeho logiku a vedla komunikaci s dalšími komponentami. Na všech klientských počítačích pak pracovala drobná WinForm aplikace, jež zajišťovala příslušnému uživateli identifikaci pro systém totožnou s identifikací v CRM, zprostředkovávala vytáčení telefonních čísel z Dynamics do webové služby a telefonní ústředny a v opačném směru při příchozím hovoru otevření webového prohlížeče s příslušnou kartou klienta. Poslední součástí systému pak byly webové stránky zakomponované do systému Dynamics umožňující ruční výběr karty klienta v případě, že ho nebylo jednoznačně možné určit.

Další prací prováděnou v rámci řešení bylo sepsání administrátorské dokumentace a vytvoření analytického dokumentu pro provedení testů v prostředí koncového zákazníka.

Všechny komponenty systému byly vytvořeny v jazyce C#.NET. Jeden z modulů byl vytvořen jako Web Service, druhý jako WinForm aplikace a třetí jako ASP.NET webové stránky. Tyto součásti komunikovaly mezi sebou pomocí SOAP a prostřednictvím protokolu TCP/IP. S CRM probíhala komunikace také přes jeho webové služby (SOAP). S telefonní ústřednou pak probíhala komunikace přes TCP/IP protokol, na němž se vyměňovaly zprávy komunikačního protokolu CSTA.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2010

Vyžadovaný SW:
MS Dynamics, Internet Explorer 6.0 a vyšší, .NET Framework 3.5

Využívaný SW:
 

Vývojové nástroje:
Visual Studio .NET 2008, C#

Použité technologie:
.NET Framework 3.5, Web Service, WinForm, ASP.NET, Java Script, TCP/IP, CSTA

Práce VAJN-Softu:
Programátorské práce na jednotlivých komponentách systému, testování, tvorba administrátorské dokumentace a analytických dokumentů k testování a nasazení systému v prostředí zákazníka.