TOPlist

Redaktor PC světa (www.pcsvet.cz)

Od počátku fungování VAJN-Softu jsem na tomto webu uveřejňoval ve zvláštní sekci různé články, tipy a triky pro programátory. Ty si našli své čtenáře, kteří se sem díky tomu opakovaně vraceli. Protože jsem měl zájem na tom seznámit s těmito a podobnými texty více čtenářů, rozhodl jsem se začít publikovat články s odbornou programátorskou tématikou na webu. Pro umístění svých článků jsem si vybral právě server www.pcsvet.cz, kde mě rádi přijali jako svého odborného redaktora.

Jako odborný redaktor jsem uveřejňoval recenze na zajímavé programy určené hlavně pro podporu vývoje aplikací v různých momentech životního cyklu vývoje aplikace. Pak jsem uveřejňoval odborné články s programátorskou tematikou zabývající se řešením vybraných problémů s programátorské praxe. Jako největší redaktorskou práci jsem publikoval seriál s věnovaný výuce programování v jazyce Visual Basic .NET, o který měly čtenáři velký zájem. Všechny dosud vydané články se pak vždy s určitým časovým odstupem po jejich zveřejnění objevily i na tomto webu ve zvláštní sekci věnované vývojářům. Redaktorskou činnost jsem ukončil společně s ukončením fungování zmíněného serveru.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2004 - 2006

Vyžadovaný SW:
 

Využívaný SW:
webový prohlížeč

Vývojové nástroje:
MS FrontPage 2000

Použité technologie:
HTML, CSS

Práce VAJN-Softu:
Tvorba jednotlivých článků v celém jejich znění včetně obrazových příloh.