TOPlist

Opravy přístrojů Olympus

Ikona

Jako subdodavatel firmy Endigy s.r.o. jsem prováděl a koordinoval práce na realizaci změn ve webové aplikaci pro zadávání požadavků na záruční i pozáruční opravy přístrojů značky Olympus. Změna souvisela s modernizací webové aplikace, kdy nově mělo zadávání probíhat formou průvodce, který uživatele postupně přiměl k zadání všech potřebných údajů a zároveň mu poskytl informace o možnostech jeho konkrétní opravy.

Vlastní práce se skládala z realizace požadovaných změn v uživatelském rozhraní aplikace nad již existujícím datovým modelem a v koordinaci dalších programátorů spoluúčastnících se na vývoji aplikace. Hlavní programovaná změna spočívala ve vytvoření průvodce zadáním reklamační opravy a na to navazujících změn ve workflow řešení požadavku. Změny byly prováděny s využitím programovacího jazyka C#. Změny v uživatelském rozhraní byly prováděny s využitím technologií ASP.NET, HTML a CSS, včetně použití prvků knihovny AJAXToolkit. Drobné zásahy do datového modelu vyžadovaly použití jazyka SQL.

Programování webové aplikace i tvorba vzhledu uživatelského rozhraní bylo realizováno ve Visual Studiu 2008, které se používalo i k potřebným změnám v mapování NHibernate. Změny v databázi byly realizovány s využitím SQL Management Studio 2005.

Souhrnné informace

Odběratel:

Vytvořeno:
2010

Vyžadovaný SW:
Internet Explorer 6 nebo vyšší, .NET Framework 3.5, IIS, MS SQL Server 2005

Využívaný SW:
AJAXToolkit

Vývojové nástroje:
Visual Studio 2008, MS SQL Management Studio 2005

Použité technologie:
.NET Framework 3.5., C#, ASP.NET, AJAX, MS SQL, NHibernate

Práce VAJN-Softu:
Programátorské úpravy původní webové aplikace zvláště pak vytvoření nového průvodce zadáním reklamační opravy a úpravy ve workflow reklamace dle nových požadavků.