TOPlist

Webové stránky a prezentace

Webové stránky a prezentace pro vás vytvoříme přesně na míru podle vašich konkrétních potřeb a představ. Může se jednat přitom o webové stránky vaší firmy, vaši osobní prezentaci nebo nabídku vašeho zboží či služeb. V rámci tvorby webových stránek provádíme i další dílčí služby:

Při řešení zakázky návrhu a tvorby webových stránek budeme postupovat tímto způsobem:

  1. Specifikace a analýza požadavků na webové stránky.
  2. Grafický návrh webových stránek.
  3. Připomínkování a schválení grafického návrhu webových stránek.
  4. Kódování, programování a interní testování webových stránek.
  5. Připomínkování webových stránek a jejich nasazení do provozu.
  6. Schválení projektu tvorby webových stránek.

Výše zmíněné dílčí služby nabízené v rámci tvorby webových stránek a prezentací provádíme i v rámci tvorby internetových a intranetových aplikací. Na řešení těchto aplikací se vztahuje poskytování této služby i poskytování naší služby označované jako Projekty vývoje softwaru.

Po dokončení webových stránek vám nabízíme následné provádění administrace, průběžné aktualizace a úprav, jak průběžných tak i nárazových, podle vašich měnících se požadavků.