TOPlist

Dokončování softwarových projektů

Dokončování softwarových projektů je služba určená pro vás jako zákazníky, kteří se dostali do problémů s již rozpracovaným softwarovým projektem. Není přitom podstatné, proč váš projekt zůstal nedokončen, ani v jaké fázi řešení a v jakém rozsahu je jeho realizace. Může se také jednat o projekt dokončený již před delší dobou, ale vy nyní požadujete doplnění nebo přepracování projektu.

V rámci poskytování této služby nabízíme převzetí, vedení a řešení vašeho rozdělaného softwarového projektu jako celku, nějaké jeho technicky ohraničené části nebo převezmeme realizaci některé z fází vývoje softwaru.

Dokončujeme softwarové projekty:

Pokud se pro dokončení nebo úpravu či rozšíření vašeho stávajícího softwaru nebo webových stránek rozhodnete využít našich služeb, čeká nás společná spolupráce s následujícím průběhem:

  1. Specifikace vašich požadavků na software a předání zdrojových kódů, dokumentace a dalších součástí rozdělaného projektu.
  2. Zpracování analýzy a návrh řešení projektu.
  3. Připomínkování návrhu řešení a schválení návrhu řešení projektu.
  4. Programování, kódování a interní testování softwaru nebo webových stránek představujících řešení projektu.
  5. Zkušební provoz softwaru a připomínkování řešení projektu.
  6. Schválení řešení softwarového projektu.