TOPlist

Projekty vývoje software

Projekty vývoje software neboli tzv. zakázkové programování představuje hlavní a základní službu poskytovanou VAJN-Softem. Předmětem vývoje software přitom mohou být jak webové aplikace (internetové i intranetové aplikace), tak i Windows aplikace. V případě tvorby webových aplikací se jejich řešení často prolíná s naší službou označovanou jako Webové stránky a prezentace.

V rámci poskytování služby provádíme úplný vývoj celé aplikace či programu od specifikace vašich požadavků až po uvedení aplikace do provozu. Využíváme přitom metodiky Unified process (UP). Postup při řešení projektu vývoje aplikace pro vás bude následující:

  1. Specifikace požadavků na software.
  2. Zpracování analýzy a návrh řešení software.
  3. Schválení analýzy a návrhu řešení.
  4. Programování a interní testování softwaru.
  5. Připomínkování a zkušební provoz softwaru.
  6. Schválení řešení projektu a nasazení software do ostrého provozu.

Předmětem poskytování této služby nemusí být pouze vývoj nových aplikací a programů, ale můžeme vám také nabídnout zákaznické úpravy a rozšíření našich vlastních produktů (již vyvinutých tzv. krabicových aplikací), aby více odpovídali vašim představám. Podle vašich požadavků můžeme vytvořit nejen aplikaci, ale i opakovaně použitelnou knihovnu nebo assembly podle vašich požadavků, kterou pak použijete ve svém vlastním softwaru.

Při konkrétním vývoji softwaru pro vás využijeme znalosti některého z následujících programovacích a skriptovacích jazyků: C#, Visual Basic .NET (VB.NET), SQL, ASP.NET, ASP, HTML, XHTML, JavaScript, VBScript, CSS, XML, XSLT. Ve fázi analýzy a návrhu softwaru využijeme znalost UML modelování a návrhu aplikací.

Po ukončení tvorby softwaru nebo jako doplňkovou službu k vývoji software vám následně nabízíme možnost provádění pravidelných i nepravidelných aktualizací a vylepšení software a možnost provádět administraci a podporu provozu software v rozsahu podle vašich potřeb.